• Poštovani klijenti,

  suradnici i poslovni

  partneri

  djelujemo od 

  29.08.2002.

   

Novo

 •  

  Poštovani klijenti,
  suradnici, poslovni
  partneri

  OSKAR QUALITY doo

  djeluje od 16.10.2014.

  i pravni je sljedbenik firme

  ROS-KAR doo
  osnovane 2002.
  TIM OSKAR quality

  oskar logo1

ISO 37001:2016

certq1

certq2

Budite među prvima za implementaciju i certificirani standardom ISO 37001:2016.
( sistem upravljanja antikorupcijom )

Oskar quality doo Sarajevo je u članstvu FMC - Europska organizacija za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje.

Certifikati

Certificirani Povjerenik funkcija sukladnosti sustava upravljanja anti korupcijom prema normi ISO 37001 - Termin od 10-13.10.2017

Poštovani/a,

„Korupcija je dio sustava koji moramo mijenjati. Korupcija ugrožava temelje demokracije, tako što rastače državu u svim njezinim elementima koji čine sustav.  Mi vjerujemo da će to kolabirati, kraj tome će doći i korupcija će biti potisnuta uz pomoć vlastitih snaga i mogućnosti, te da ćemo postati slobodna zemlja sa slobodnim ljudima“ Lech Kaczynski

Školovanje pod nazivom „ Povjerenik funkcija sukladnosti sustava upravljanja anti korupcijom“ prema zahtjevima norme ISO 37001:2016 stvoriti će platformu pojedincima u organizacijama za pripremu i uspostavu sustava upravljanja prema normi ISO 37001:2016. Ova norma ima za cilj uspostaviti efikasne sustave mjera za suzbijanje i sprječavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

PRAKTIČNI PRIMJER UVOĐENJA I OSNOVE HACCP SUSTAVA, PLANIRAN 26-27.09.2017.

Poštovana/i,

Kome je namjenjen HACCP?

Zakonom o sigurnosti hrane BiH svi koji rade sa hranom u proizvodnji, preradi, pripremi, skladištenju, transportu, distribuciji, prodaji, konzumiranju hrane, kao i oni koji se bave proizvodnjom i preradom ambalaže za hranu, imaju obavezu implementacije HACCP Sustava u svoje poslovanje. HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već isključivo na njegovu zdravstvenu sigurnost.
Grane u kojima je potrebna implementacija HACCP-a:

 • proizvodnja, prerada i pakovanje;
 • skladištenje, transport i distribucija;
 • priprema i distribucija hrane za potrebe bolnica, dečijie ustanove, hotele, restorane;
 • trgovina, maloprodaja i ugostiteljstvo;
 • proizvodnja i prerada ambalaže za hranu;
 • proizvodnja opreme za prehrambenu industriju;

Bitno je napomenuti da se primena HACCP-a ne odnosi se samo na srednja i velika proizvodno-prerađivačka preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u mala preduzeća, zadruge, pekare, poslastičarnice, brzu hranu, hotele i restorane, ustanove (bolnice, vrtiće, javne kuhinje, menze), jednostavno svuda gde je zdravstvena sigurnost hrane od velike važnosti.

HACCP sustav nije namenjen samo izvozno orjentisanim prehrambenim preduzećima, jer i građani BiH sve više razvijaju svijest o neophodnosti konzumiranja zdravstveno ispravne hrane i u tom smislu već prave distinkciju proizvoda sa HACCP oznakom.

Takođe je važna činjenica da će se HACCP Sustav primenjivati i u kontroli zdravstvene sigurnosti hrane za životinje, jer samo zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana za životinje garantuje da će namirnica životinjskog porijekla biti pogodna za ishranu ljudi.

Seminar je namijenjen predstavnicima za ispravnost hrane, Menadžerima ispravnosti hrane; Risk Menadžerima, Voditeljima odjela, Internim auditor, Upravi, direktorima i svima koji žele refresher HACCP. Sudionici seminara će dobiti sve potrebne informacije  aktivnosti poslovnog savjetovanja na razvoju i implementaciji sigurnost hrane sa zahtevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003) i uspostavljanja HACCP sustava i provedbu audita.

SADRŽAJ SEMINARA :

 • Seminar u trajanju 12 h, obrada tematskih cijelina sedam principa HACCP-a.
 • Konsultacije sa učesnicima u vezi direktnih problema i preventivno djelovanje.
 • Konsultacije sa učesnicima o dijelovima njihovih procesa i dokumentacije.
 • Visok nivo zaštite zdravlja ljudi i zaštita  interesa potrošača
 • Slobodno kretanje hrane i hrane za životinje
 • Analizarizika
 • Princippredostrožnosti
 • Primarnasubjekatauposlovanjusahranom
 • Sljedivost
 • Transparentnost

Radujemo se vašem dolasku.

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, HACCP,Zračni promet - 28.-29 Septembar 2017.

Poštovani/a

SEMINAR U UKUPNOM TRAJANJU 21 NASTAVNOG SATA OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:

v  Pojam i upotreba kriterija

v  Nove norme za auditiranje

v  Osnove audita

v  Priprema za audit

v  Provođenje audita

v  Auditori-nezavisni ocjenjivači

v  Tehnike komuniciranja auditora

CILJ SEMINARA ZA INTERNOG AUDITORA:

Osposobiti polaznika prema smjernicama ISO 19011 za pripremu i provođenje internog audita u organizacije svih veličina i vrsta. Zahtjevi nove norme na odnosu stare. 

Radujemo se vašem dolasku.

 

Popularno

Anketa

Kako Vam se dopada nas novi web?

Izvrstan - 38.5%
Dobar - 11.5%
Sluzi svrsi - 0%
Ne dopada mi se - 50%

Ukupno glasova: 26

Prijatelji

Nasa adresa

Terezija bb, Skenderija
71000 Sarajevo

Kontakt telefoni

Tel / Fax: +387 (0)33 711 720

Email kontakt

info@oskar-bh.com
ervin@oskar-bh.com